Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 27. novembra 2013

NOVINKY

PREHLIADKY KOSTOLOV V SKALICI

V sobotu 30. novembra 2013 o 18.00 h je možné absolvovať so sprievodcom prehliadky štyroch skalických kostolov - evanjelického, jezuitského, farského a františkánskeho. Súčasťou prehliadky bude sprievodný program v podobe hry na organe a spevu.

piatok 22. novembra 2013

NOVINKY

SPOMIENKA NA ŠIMONA KLEMPU
V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI

V sobotu 23. novembra 2013 sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutoční spomienková slávnosť pri 110. výročí úmrtia miestneho rodáka, prvého redaktora Katolíckych novín, spoluzakladateľa Spolku svätého Vojtecha, trnavského prepošta Šimona Klempu.

sobota 9. novembra 2013

UDALOSTI

OSTRÝ KAMEŇ
2. časť
autor: Jaroslav Nešpor

Hrad v rukách šľachticov
V čase, keď bol Ostrý Kameň majetkom Stiborovcov, najmenej dvakrát sa pod ním, z hlbiny priesmyku, niesol obávaný chorál Kdož jsú boží bojovníci, keď tadeto v roku 1428 tiahli roty husitských poľných vojsk k Bratislave a potom o štyri roky neskôr k Trnave, kde si vybudovali svoju vojenskú základňu. Nezabránil im v tom ani Stiborov syn rovnakého mena, ktorým uhorská vetva rodu v roku 1434 vymrela po meči.

pondelok 4. novembra 2013

TEÓRIA

O PORTÁLNYCH SÚPISOCH

Niekoľkokrát som tu už uverejnil článok o portálnych súpisoch a niekoľkokrát takéto články ešte mám v úmysle uverejniť. Keďže všetkým čitateľom nemusí byť vždy celkom jasné, čo to porta a portálny súpis je, prinášam zopár základných informácií.