Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 22. novembra 2013

NOVINKY

SPOMIENKA NA ŠIMONA KLEMPU
V LAKŠÁRSKEJ NOVEJ VSI

V sobotu 23. novembra 2013 sa v Lakšárskej Novej Vsi uskutoční spomienková slávnosť pri 110. výročí úmrtia miestneho rodáka, prvého redaktora Katolíckych novín, spoluzakladateľa Spolku svätého Vojtecha, trnavského prepošta Šimona Klempu.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.