Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 26. júna 2014

LITERATÚRA

ZOHOR

Na svete je ďalšia záhorská obecná monografia. Reprezentatívnou publikáciou sa môže popýšiť obec Zohor.

sobota 14. júna 2014

UDALOSTI

AKO JE TO S DÁTUMOM 
NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 
O BORSKOM MIKULÁŠI A BORSKOM PETRI?

Obec Borský Mikuláš v dňoch 5. – 8. júna oslavovala 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dátum osláv bol vybraný podľa dátumu najstaršej písomnej zmienky, ktorým mal byť 3. jún 1394. Je to však správny dátum?

streda 11. júna 2014

PODUJATIA

700. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O ZOHORE

Od piatka 13. 6. do nedele 15. 6. 2014 sa v obci Zohor konajú oslavy 700. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o Zohore. Súčasťou bohatého kultúrneho programu je vzácna výstava i prezentácia novej knihy.

utorok 3. júna 2014

PODUJATIA

620. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O BORSKOM MIKULÁŠI

Dňom 3. júla 1394 je datovaná listina, v ktorej sa prvýkrát spomína obec Borský Mikuláš. V tomto roku uplynie už 620 rokov od tejto zmienky. Obec Borský Mikuláš pri tejto príležitosti už v mesačnom predstihu pripravila obecné slávnosti.