Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

štvrtok 26. júna 2014

LITERATÚRA

ZOHOR

Na svete je ďalšia záhorská obecná monografia. Reprezentatívnou publikáciou sa môže popýšiť obec Zohor.

sobota 14. júna 2014

UDALOSTI

AKO JE TO S DÁTUMOM 
NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY 
O BORSKOM MIKULÁŠI A BORSKOM PETRI?

Obec Borský Mikuláš v dňoch 5. – 8. júna oslavovala 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dátum osláv bol vybraný podľa dátumu najstaršej písomnej zmienky, ktorým mal byť 3. jún 1394. Je to však správny dátum?

streda 11. júna 2014

PODUJATIA

700. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O ZOHORE

Od piatka 13. 6. do nedele 15. 6. 2014 sa v obci Zohor konajú oslavy 700. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o Zohore. Súčasťou bohatého kultúrneho programu je vzácna výstava i prezentácia novej knihy.

utorok 3. júna 2014

PODUJATIA

620. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O BORSKOM MIKULÁŠI

Dňom 3. júla 1394 je datovaná listina, v ktorej sa prvýkrát spomína obec Borský Mikuláš. V tomto roku uplynie už 620 rokov od tejto zmienky. Obec Borský Mikuláš pri tejto príležitosti už v mesačnom predstihu pripravila obecné slávnosti.