Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 3. júna 2014

PODUJATIA

620. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O BORSKOM MIKULÁŠI

Dňom 3. júla 1394 je datovaná listina, v ktorej sa prvýkrát spomína obec Borský Mikuláš. V tomto roku uplynie už 620 rokov od tejto zmienky. Obec Borský Mikuláš pri tejto príležitosti už v mesačnom predstihu pripravila obecné slávnosti.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.