Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 11. júna 2014

PODUJATIA

700. VÝROČIE NAJSTARŠEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O ZOHORE

Od piatka 13. 6. do nedele 15. 6. 2014 sa v obci Zohor konajú oslavy 700. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o Zohore. Súčasťou bohatého kultúrneho programu je vzácna výstava i prezentácia novej knihy.
Zvláštnu pozornosť si zaslúži výstava archeologických predmetov, ktoré sa našli v zohorskom chotári. Exponáty zapožičalo Slovenské národné múzeum v Bratislave. V piatok bude slávnostne odprezentovaná nová reprezentatívna vlastivedná monografia o obci Zohor, ktorú následne bude možné si aj zakúpiť.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.