Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

štvrtok 26. júna 2014

LITERATÚRA

ZOHOR

Na svete je ďalšia záhorská obecná monografia. Reprezentatívnou publikáciou sa môže popýšiť obec Zohor.
Počas obecných slávností 700. výročia najstaršej písomnej zmienky odprezentovali v obci Zohor svoju prvú vlastivednú monografiu. Ide o reprezentatívnu publikáciu formátu A4 s rozsahom 240 strán v tvrdej väzbe. Už na prvý pohľad zaujme príjemné grafické spracovanie a množstvo fotografií.
Obsahovo je kniha členená na geografickú časť, na historickú časť, ktorá mapuje dejiny Zohora od praveku až do súčasnosti a vlastivednú časť s popisom života v obci v minulosti. Súčasťou je aj slovník niektorých špecifických nárečových výrazov a prílohy o Zohorčanoch, ktorí padli v prvej svetovej vojne, o legionároch zo Zohora i o emigrantoch do Ameriky. 
Na zostavovaní knihy sa podielal kolektív odborníkov – archeológ, historici, etnografka, jazykovedec, prírodovedci.
Monografiu je možné si zakúpiť v podateľni Obecného úradu v Zohore za 15 €.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.