Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 26. júna 2014

LITERATÚRA

ZOHOR

Na svete je ďalšia záhorská obecná monografia. Reprezentatívnou publikáciou sa môže popýšiť obec Zohor.
Počas obecných slávností 700. výročia najstaršej písomnej zmienky odprezentovali v obci Zohor svoju prvú vlastivednú monografiu. Ide o reprezentatívnu publikáciu formátu A4 s rozsahom 240 strán v tvrdej väzbe. Už na prvý pohľad zaujme príjemné grafické spracovanie a množstvo fotografií.
Obsahovo je kniha členená na geografickú časť, na historickú časť, ktorá mapuje dejiny Zohora od praveku až do súčasnosti a vlastivednú časť s popisom života v obci v minulosti. Súčasťou je aj slovník niektorých špecifických nárečových výrazov a prílohy o Zohorčanoch, ktorí padli v prvej svetovej vojne, o legionároch zo Zohora i o emigrantoch do Ameriky. 
Na zostavovaní knihy sa podielal kolektív odborníkov – archeológ, historici, etnografka, jazykovedec, prírodovedci.
Monografiu je možné si zakúpiť v podateľni Obecného úradu v Zohore za 15 €.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.