Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 5. augusta 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

PRÁŠKOVANIE VOJENSKÝCH LESOV 
V ROKU 1940

V posledných dňoch médiami prebehla správa, že vstup do vojenských lesov sa z dôvodu postreku listožravého hmyzu neodporúča a zber lesných plodín je zakázaný. Podobnú správu priniesli viaceré celoštátne noviny v roku 1940.
Upozornenie pre obyvateľov z okolia Malaciek. Počnúc dňom 22. júla t. r. budú lesy vojenských lesných podnikov v Malackách poprašované nebezpečným jedom. Vstup do lesa až do 26. augusta je životu nebezpečný a preto zakázaný. Poprašované budú lesy v katastrálnych územiach: Niklašov[1], Hasprunka[2], Veľké Leváre, Malacky a Rárbok[3]. Jed je nebezpečný pre ľudstvo, dobytok a pre včelstvo, preto upozorňujeme na toto nebezpečenstvo okolité obce, ako sú: Bilkové, Humence, Niklašov, Lakš. Nová Ves, Hasprunka, Závod, Veľké a Malé Leváre, Malacky, Kiripolec[4], Plavecký Štvrtok, Lozorno, Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Rárbok, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Sv. Mikuláš a Plavecký Sv. Peter. Vojenské lesné podniky nepreberajú žiadnu zodpovednosť, teda ani neplatia žiadne náhrady za eventuálne škody, poprašovaním vzniklé. – Riaditeľstvo vojenských lesných podnikov v Malackách.“

Slovák, roč. XXII., č. 167, štvrtok 18. 7. 1940, s. 7.
----------
[1] Mikulášov 
[2] Studienka 
[3] Rohožník
[4] Kostolište

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.