Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 21. júla 2011

LITERATÚRA

KOSTOLIŠTE - KIRIPOLEC

V októbri 2010 bola v Kostolišti odprezentovaná historická monografia Kostolište – Kiripolec. Historička mgr. Mária Kršková a jej otec ing. Jozef Kršek spracovali množstvo písomného, obrazového i mapového materiálu a napísali takmer 247-stranovú knihu. Po jednej kapitole prispeli aj Katarína Bajcúrová a Milan Červeňák.

Kniha upúta bohatosťou textu, ktorý je doplnený viac ako 300 fotografiami, ďalej mapkami, grafmi, tabuľkami, náčrtkami. Autori doplnili text aj poznámkovým aparátom s odkazmi na literatúru a archívne pramene.
Kniha Kostolište – Kiripolec v prvých kapitolách predstavuje dejiny obce od jej najstarších čias až do súčasnosti v chronologickej následnosti udalostí. Táto časť zaberá približne pätinu obsahu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré približujú jednotlivé oblasti života obce – stavebné dejiny, cirkevné dejiny, obyvateľstvo... Samostatné kapitoly sú venované osobe Martina Benku a jeho rodnému domu. Posledné kapitolky oboznamujú o chotárnych názvoch, nárečí a pesničkách. Celkom na záver knihy je zaradená obrazová príloha.
Knihu hľadajte v dobrých knižniciach alebo u každej kostolišťskej rodiny.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.