Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 30. júla 2011

WWW

CIRKEVNÉ MATRIKY


Hľadáte svojich predkov? Zostavujete si rodostrom? Dá sa to už aj z pohodlia domova. Webová stránka www.familysearch.org obsahuje matriky celého sveta.


Titulná stránka
Vyberieme Europe

Vyberieme Slovakia

Klik na Slovakia Church Books, 1592 - 1910

Klik na Browse thruogh 721,457 images

Vyberieme si z možností podľa náboženstva:
evanjelické
gréckokatolícke
židovské
reformované
rímskokatolícke
Ako príklad som zvolil rímskokatolícke.

Ďalej vyberáme podľa okresov:
Malacky
Myjava
Senica 
Skalica
Ako príklad som zvolil Senica.

Vyberieme podľa farského obvodu.
Ako príklad som zvolil Šaštín-Stráže.

Vyberieme z ponúkaných matrík.
Nemusia byť zverejnené všetky matriky uložené v archíve!

...a môžeme sa postiť do hľadania a štúdia.
1. zväčšenie/zmenšenie obrázka
2. uloženie obrázka do svojho PC
3. posun na nasledujúci/predchádzajúci obrázok
4. ak sa chceme posunúť o viac strán,
môžeme zvoliť číselnú hodnotu


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.