Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 29. júla 2011

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1452

Z 15. storočia sa pre oblasť Záhoria zachoval jediný portálny súpis. Zachytáva situáciu v severnej časti regiónu. Pomáha si spraviť aspoň orientačnú (avšak vôbec nie presnú) predstavu o veľkosti sídiel.


PORTÁLNY SÚPIS Z ROKU 1452*

dedina
usadlosti
Zdanenie za horami okolo Skalice (Zakolcza)
Osuské (Ossusie), časť Pongráca
7
Osuské (Ossusie), časť bána Osvalda
4
Ropov (Roppo), časť Pongráca
3
Ropov (Roppo), časť bána Osvalda
2
Prietrž (Preters), majetok Vavrinca z Orešian
20
Jablonica (Jabloncza), majetok bána Osvalda
16
Prievaly (Zenthgÿwrg), majetok toho istého
12
Kunov (Kwnno), majetok Pongráca
18
Senica (Zenicze), majetok toho istého
97
Rybky (Rÿppa), majetok toho istého
17
Sobotište (Zobotishte), majetok toho istého
20
Smrdáky (Smerdakÿ), majetok toho istého
5
Častkov (Czestko), majetok toho istého
21
Chropov (Hroppo), majetok toho istého
21
Koválovec (Kowalocz), majetok toho istého
15
Sotina (Zuthinafalwa), majetok Mikuláša feÿra
8
Čáčov (Chechew), majetok Mikuláša Kathanu
25
Rovensko (Rowensko), majetok bána Osvalda
1
Zdanenie dedín patriacich k Holíču (wÿwar)
Lopašov (Lopassowecz)
5 ½
Holíč (Holicz)
95
Kátov (Katho)
6
Vrádište (Wrasisscze)
14
Močidľany (Moczidlan)
9
Vlčkovany (Wulczkowan)
14
Vidovany (Wÿdowan)
8
Lackova Vieska (Laczkowawÿzka)
17
Radošovce (Radoczolcz)
35
Oreské (Orosse)
4
Radimov (Radimow)
23
Unín (Wnyn)
52
Gbely (Bely)
40
Brodské (Broczke)
15
Kúty (Kuthÿ)
17
Šaštín (Sasczin uel Saswar)
25
Petrova Ves (Petrowawcz)
30
Letničie (Lettnicze)
15
Dojč (Doÿche)
20
Koválov (Kowalÿo)
8
Ďalej v Kobylanoch (Kowilen), Popudinách (popudin) a Surovinách (Zurowin) bolo 12 usadlostí, ktoré boli dané sluhom kapitána zo Skalice za ich služby.

                                                                         Časť portálneho súpisu z roku 1452

* Registrum dicationis lucri camere in deambulatione Johannis de Kwrth iudicis nobilium comitatus Nitriensis, DL 44649 (latinský originál); Pod osmanskou hrozbou : Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Zost. J. Lukačka. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004, s. 51 – 52 (slovenský preklad).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.