Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 26. júla 2011

WWW

DIGITÁLNY ARCHÍV MOL

Maďarský krajinský archív (Magyar Országos Levéltár - MOL) postupne publikuje na internete svoje stredoveké listiny (Diplomatikai levéltár - DL). Momentálne je ich približne 30 000 z viac ako 100 000-ového súboru. Stačí si kliknúť na tento odkaz:nainštalovať jednoduchý program a nech sa páči - fotografie vo vysokom rozlíšení sú k dispozícii. 
Titulná stránka
Môžeme si zvoliť jazyk:
anglický
maďarský
nemecký
Do tabuľky vložíme informáciu o listine:
inventárne číslo
dátum
atď.
Ako príklad som zvolil inv. číslo 45.

Klik na poradové číslo

Klik na obrázky

1. zvolíme prednú/zadnú (príp. ďalšie) stranu listiny
2. obrázok môžeme zväčšovať/zmenšovať...

Pri práci s listinami však by sme nemali obchádzať moderné kritické pramenné edície. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.