Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 25. júna 2011

OSOBNOSTI

JÁN ZLATOÚSTY BOSKOVIČ
(20. 1. 1765 Veľké Leváre - 16. 11. 1838 Bratislava)

- katolícky kňaz, bratislavský prepošt, náboženský spisovateľ.

Pred 246 rokmi sa vo Veľkých Levároch narodil Ján Boskovič. V bratislavskom Generálnom seminári vyštudoval teológiu a v r. 1789 sa stal kňazom. Najprv pôsobil ako kaplán v Bratislave a v r. 1794 – 1826 bol farárom v Zohore. Vďaka svojej horlivej dušpastierskej činnosti sa stal v r. 1826 kanonikom bratislavskej kapituly a od r. 1829 bol farárom v Dóme sv. Martina v Bratislave. Svoj kariérny postup zavŕšil funkciou hlavného predstaveného bratislavskej kapituly (prepošt) a apoštolského protonotára. Napriek vysokým cirkevným hodnostiam nezabudol na svoju rodnú dedinu. Prejavil sa ako finančný podporovateľ stavieb. V r. 1838 bola z jeho finančnej základiny prestavaná katolícka ľudová škola a v r. 1841 obnovená habánska kaplnka. 
Niektoré z jeho výnimočných kázní, písaných bernolákovčinou, vydal Michal Rešetka v druhom zväzku svojej zbierky Kázne príhodné... (1834). 
Ján Boskovič zomrel 16. 11. 1838 v Bratislave. Vo Veľkých Levároch je po ňom pomenovaná ulica.


Boskovičova ulica vo Veľkých Levároch

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.