Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. júna 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

MESTO STUPAVA V MINULOSTI A DNES


Vydavateľstvo Veda vydalo historickú monografiu o meste Stupava. Kolektív šiestich autorov, vedený Antonom Hrnkom, pripravil 472-stranovú knihu rozdelenú do 10 kapitol, ktoré opisujú široký časový i vecný rozsah dejín Stupavy. Knihu lektorovali prof. Ján Lukačka a dr. Ján Bobák. Profesionálne spracovaný, hutný a odborný, ale ľahko zrozumiteľný text dopĺňajú početné fotografie a poznámkový aparát. Nechýba zoznam pramenného a literárneho materiálu.

Knihu ponúkajú internetové kníhkupectvá.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.