Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 11. júna 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O DRAČOM HRÁDKU
(zostavil Jaroslav Nešpor)

V blízkosti Borinky pri hrade Pajštún sa ukrýva jeden menej známy stredoveký hrad, známy ako Dračí hrádok. Prinášam zoznam literatúry k tomuto hrádku. Autorom zoznamu je Jaroslav Nešpor. Uvítam akékoľvek informácie, fotografie, články k tomuto objektu.
Literatúra o hradoch na Záhorí

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.