Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 21. júna 2013

NOVINKY

SVÄTÍ CYRIL A METOD V UMENÍ

Záhorská galéria a Záhorská knižnica v Senici organizujú pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sympózium pod názvom Svätí Cyril a Metod v umení.
Sympózium sa uskutoční v utorok 25. júna 2013 od 13.30 h v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.