Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 27. júla 2013

LITERATÚRA

LITERATÚRA O HRADE OSTRÝ KAMEŇ
(zostavil Jaroslav Nešpor)

Pokračujem v uverejňovaní štúdijnej literatúry o hradoch na Záhorí. Tentokrát to je hrad Ostrý Kameň. Zoznam literatúry zostavil Jaroslav Nešpor. Každý nový príspevok, štúdia, článok, informácia, fotografia o tomto hradu ú veľmi vítané.
LITERATÚRA O HRADOCH NA ZÁHORÍ


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.