Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 5. júla 2013

NOVINKY

REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA
V MALACKÁCH

So zaujímavou iniciatívou prišlo Mesto Malacky. Vydalo výzvu na dobrovoľnícku pomoc pri rekonštrukcii miestneho pálfiovského kaštieľa počas letných prázdnin. Prinášam tlačovú správu Mesta Malacky.
Chcete stráviť leto zmysluplne? Pomôžte s rekonštrukciou Malackého kaštieľa! Mesto Malacky hľadá dobrovoľníkov, ktorí by počas letných mesiacov pracovali na rekonštrukcii priestorov, ktoré sa v budúcnosti stanú výstavnými či múzejnými. Pracovať sa bude pod odborným dohľadom v zmysle stavebného povolenia. Pôjde o jednoduché práce, ktoré zvládne každý aj bez stavbárskych skúseností. Podmienkou účasti je len chuť a ochota pracovať.
Prvá skupina dobrovoľníkov by mala začať pracovať už na budúci týždeň, ak sa chcete ešte pridať, kontaktujte nás.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: kastiel@malacky.sk alebo na t. č. 034 7966 123 a 0903 238 348. Nezabudnite uviesť kontaktné údaje, najlepšie telefónne číslo, a napíšte nám tiež, kedy (ktoré dni a v aké časy) môžete pomáhať.
Presné časy a termíny vykonávania práce sa stanovia až po nahlásení dobrovoľníkov s ohľadom na ich časové možnosti.
-red-


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.