Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 17. júla 2013

LITERATÚRA

VLASTIVEDNÉ ČASOPISY
ZÁHORIE A NAŠE ZÁHORIE


Na Záhorí máme dva vlastivedné časopisy podobného názvu – Záhorie a Naše Záhorie. Za dobu svojej existencie priniesli množstvo článkov o dejinách Záhoria, udalostiach, osobnostiach, literatúre, kultúre, zvykoch, tradíciách a prírode a pomohli tak propagovať náš región.
Časopis Záhorie začalo v roku 1992 vydávať Záhorské múzeum v Skalici. V prvom ročníku vyšli štyri čísla a od druhého ročníka vychádza až dodnes šesť čísel ročne. Zachováva si vysokú úroveň, čo sa prejavilo radom ocenení. V roku 1999 mu Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udelila tretiu Cenu SNS pri SAV za najlepšie dielo roka 1996. V roku 2007 v 2. ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov Miestne noviny 2007 získal 1. miesto v kategórii kultúrno-informačné noviny alebo časopis. V roku 2008 Národopisná spoločnosť Slovenska pri Slovenskej akadémii vied udelila mimoriadne čestné uznanie redaktorom časopisu Záhorie za dlhoročné vydávanie regionálneho časopisu Záhorie a tiež v roku 2011 obdržali Medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja za trvalý prínos v oblasti kultúry. V tom istom roku získala redakcia Cenu mesta Skalica za vynikajúce tvorivé výkony pri príležitosti 20. výročia vzniku tohto ojedinelého vlastivedného časopisu na Slovensku. 
Časopis je možné si objednať a predplatiť (celoročné predplatné je iba 6 €) v Záhorskom múzeu v Skalici. K dispozícii sú aj mnohé staršie čísla časopisu. Kompletný archív článkov od začiatku vydávania časopisu je možné si prezrieť na stránke Záhorského múzea


Časopis Naše Záhorie vydávalo v rokoch 1993-2000 vtedajšie Záhorské centrum kultúry v Malackách. Časopis v súčasnosti už nevychádza, ale je možné si ho prezrieť online na stránke


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.