Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 29. augusta 2011

Z DOBOVEJ TLAČE

TRAGÉDIA V SKALICI
V ROKU 1870

Historická tlač prináša množstvo zaujímavých informácií o živote na Záhorí. Ponúkam presný prepis článku zo skalických novín Obzor o nešťastnej udalosti zo začiatku roku 1870 v Skalici.

Titulka novín Obzor

"Mladý život za nové čižmy.
V Skalici panuje ten podivný obyčaj, že pod obloky domu, svatbu majúceho, shromaždí sa večer húfne mladá i stará chasa obojeho pohlavia, aby sa dívala do chyže, jako svatobníci volkajú si pri hostine, čo pravda s neprestajnými kritikami, jedla i osôb, spojeno býva. Obloky v tomto páde zastreť tolko znamená, jako dať sklenárovi robotu; rozumie sa ale, že to len o prízemných domoch platí. V nedeľu 6 febr. keď sme tú hrozitánsku zimu 19 stupňov mali, šla i jedna mladá dievčina stavu hospodárskeho svatbu obzreť, a pomeškajúc chvíľku pod oblokmi odobrala sa domov. Pre ukrátenie cesty v krutej zime chcela preisť ces potok; že ale na ľade trochu vody bolo, aby nenamočila nové čižmičky, vyzula sa a prešla bosky tých pár krokov ces potok. Obujúc sa poznovu, pospiechala domov, kde ale hnedky drobenie tela zimou pozorovala. Dosť na tom: neborká dostala najsilnejšie zapálenie pľúc, a týždeň po tej osudnej chodbe, v nedeľu mala pohrab. Opatrnosti nikdy nezbýva; preto i smutnú túto príhodu k výstrahe spomíname."

OBZOR. Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Ročník VIII. Číslo 6. V Skalici, dňa 25 februára 1870, s. 44.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.