Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 2. augusta 2011

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKY V 20. STOROČÍ


V týchto dňoch uzrel svetlo sveta zborník Malacky v 20. storočí. Je zostavený zo 14 dejepisných prác študentov Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách.
Obsahovo sú príspevky zamerané na najnovšie dejiny. Napriek názvu zborníka sa príspevky natýkajú iba Malaciek, ale napr. aj Kútov, Vysokej pri Morave, Vrádišťa, Plaveckého Podhradia. Príspevky sú doplnené dobovými čiernobielymi fotografiami. Zostavovateľom tohto 116-stranového zborníka je mgr. Martin Macejka. 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.