Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 7. januára 2015

UDALOSTI

JACOB GRIMM A ZÁHORIE

Rozprávky ako Snehulienka, Popoluška, Červená Čiapočka, Šípková Ruženka... každý veľmi dobre pozná. Či už v literárnej alebo filmovej podobe. Ich zberateľmi a vydavateľmi boli v 19. storočí nemeckí bratia Jacob (1785 – 1863) a Wilhelm (1786 – 1859) Grimmovci. A aký je ich súvis so Záhorím?
Spojivom Záhoria a Jacoba Grimma bola osoba Arnolda Ipolyi-Stummera.
  
Jacob Grimm

Stummer bol v rokoch 1849 – 1860 farárom v Zohore. Popri svojej dušpastierskej činnosti sa hojne venoval aj archeológii, ochrane pamiatok, či ľudovej slovesnosti, pričom svoje výskumy aj publikoval v mnohých časopisoch, zborníkoch a iných publikáciách. A práve počas pôsobenia v Zohore vzniklo jeho vrcholné dielo Maďarská mytológia (Magyar mythologia, 1854). Vzorom pre Stummera bolo prvé alebo druhé vydanie Nemeckej mytológie Jacoba Grimma (Deutsche Mythologie, 1. vydanie, 1835; 2. vydanie vo dvoch zväzkoch, 1844; 3. vydanie vo dvoch zväzkoch, 1854; 4. vydanie v troch zväzkoch, 1875 – 1878). Stummer poslal výtlačok svojej čerstvo vydanej Maďarskej mytológie Jacobovi Grimmovi, za čo sa mu tento poďakoval listom. Z listu vyplýva, že Grimm mal už skôr informáciu, že táto kniha vzniká. Informoval ho barón Dionýz Medňanský, ktorý v tom čase hosťoval na berlínskej univerzite.


Preklad nemecky písaného listu Jacoba Grimma:
Vysokourodzený pane.
Rok sa nesmie pominúť, aby som Vám nesplatil môj dôverný vďak za poslané vynikajúce dielo, na ktorého objavenie sa ma už pred niekoľkými rokmi upozornil pán von Mednyánszky. Vtedy ste sa cítili chorý, teraz ste na moju radosť zase v poriadku a prekvapili ste teraz svet obdivuhodnou prácou. Žiaľ, ešte stále nerozumiem dostatočne po maďarsky, aby som to mohol ľahko čítať, to ma ale povzbudzuje spojiť jazykové a vecné štúdium; veľmi mi pritom pomáha, že Vaša maďarská mytológia, na čo mám dôvod byť hrdý, je usporiadaná celkom podľa plánu mojej nemeckej (mytológie). Z obsahu sa učím aj slovíčka. Nepochybujem, že Vaši krajania Vaše bádanie príjmu s veľkým uznaním a že budú nasledovať nové zbierky a objavy.
Mám tú česť byť s plným rešpektom Váš najoddanejší Jacob Grimm.
Berlín 31. decembra 1854.

Arnold Ipolyi-Stummer

Arnold Ipolyi-Stummer
Narodil sa v roku 1823 v Kmeťovciach (dnes súčasť obce Drženice, okr. Levice) šľachticovi Františkovi Stummerovi a Arzénii, rod. Smrečániovej. V Trnave vyštudoval filozofiu a vo Viedni, Ostrihome a Bratislave teológiu. Po vysvätení za kňaza pôsobil najprv ako kaplán vo Svätom Petri (okr. Komárno) a Bratislave, potom účinkoval v rokoch 1849 – 1860 ako farár v Zohore. Odtiaľto odišiel do Jágerskej diecézy do mesta Törökszentmiklós blízko Szolnoku. Čoskoro sa stal jágerským kanonikom a rektorom seminára v dnešnej Budapešti. V závere roka 1871 prijal biskupskú vysviacku a v rokoch 1872 – 1886 pôsobil ako biskup v Banskej Bystrici a potom niekoľko mesiacov až do svojej smrti 2. decembra 1886 vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku).
Od roku 1858 bol členom korešpondentom Uhorskej akadémie vied, od roku 1874 jej riadnym členom a v rokoch 1881 – 1886 riaditeľom. 

Stummerova pracovňa v Zohore


Fontes:
Jacob Grimm's Briefe an L. Uhland, K. A. Hahn, K. Frommann, Th. Vernaleken, K. J. Schröer und A. v. Ipolyi-Stummer. 1829-1859. Wien: Carl Gerold'Sohn, 1967, s. 15 – 16.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratři_Grimmové
http://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
http://de.wikipedia.org/wiki/Brüder_Grimm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arnold_Ipolyi-Stummer

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.