Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 17. januára 2015

PODUJATIA

ZÁHORIE A VEĽKÁ MORAVA

Múzeum Michala Tillnera v Malackách bude aj v roku 2015 pokračovať v cykle Stretnutie s históriou a bude organizovať prednášky s rôznorodou historickou tematikou o Záhorí. V januári začíname dejinami Záhoria v ranom stredoveku.
Archeológ Mgr. Marek Hladík, PhD., ktorý pôsobí v Archeologickom ústave AV ČR Brno, detašované pracovisko Mikulčice, v prednáške pod názvom Záhorie a Veľká Morava z pohľadu archeológie predstaví najnovšie výskumy vývoja osídlenia na stredom a dolnom toku rieky Morava v 6. – 12. storočí. Prednáška sa bude konať v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) v utorok 20. januára 2015 o 18.00 h a vstup na ňu je voľný. Kto nepríde, sa nedozvie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.