Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 27. decembra 2014

Z DOBOVEJ TLAČE

HOTELY NA ZÁHORÍ V ROKU 1920
3. časť

V tretej časti nášho seriálu sa pozrieme, aké možnosti ubytovania, stravovania a turistického vyžitia ponúkali v roku 1920 v Borskom Mikuláši, Senici, Skalici, Sološnici a Stupave.

BÚRSKY SV. MIKULÁŠ.
Pošta v mieste, telegraf, telefón Šaštín 4 km, stanica Búrsky Svätý Mikuláš 2 km, trať Kúty – Trnava, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská, četnícka stanica. – Rodný dom básnika Jána Hollého. – Tehelňa. – 4 výročné trhy na dobytok. – Lekár. – Vychádzky: pútnické miesto Šaštín, zámok, park.
Hostince:
Bober Jozef – Izby: 2 jednoposteľové, 1 dvojposteľová po 10 K – Raňajky 3 K, obed 12 K, večera 7 K.
Grünhut Alfréd – Izba: 1 jednoposteľová za 7 K – Raňajky 3 K, obed 12 K, večera 7 K.
Šalar Al. – Izba: 1 jednoposteľová za 7 K – Raňajky 3 K, obed 12 K, večera 7 K.

SENICA.
Pošta, telegraf, telefón, Okresný súd, stanica Senica 3 km, trať Kúty – Trnava, Župa Bratislavská. – Doprava kočom za osobu 5 k, v noci dvojnásobok. – Slúžnovský, berný (daňový), dôchodkový, kontrolný úrad, okresné úrady, četnícka stanica. – Trhy na obilie a dobytok. – Lekári traja, lekáreň. – Vychádzky cez veľkoprietržské Kopanice na Bradlo asi 2 ½ hodiny, do Smrdák, sírové kúpele, za vojny spustnuté. Opravujú sa.
Hostince:
Hrubý na námestí, od stanice 3 km. – Majiteľ Gráb Leopold, nájomca Cimerer Štefan. – Izby: 3 jednoposteľové po 12 K, 2 dvojposteľové po 20 K, kúrenie 4 K – osvetlenie karbidové – Jedáleň – Cena raňajok 2 K, obeda 15 K, večere 10 K. – Obsluha slovensky, nemecky, maďarsky. Noviny slovenské, maďarské.
Tomešov na námestí, od stanice 3 km. – Majiteľ Tomeš Martin a Tomeš Ján, riaditeľ Tomeš Martin. – Izby: 2 jednoposteľové po 6 K, 1 dvojposteľová za 12 K, kúrenie 3 K, osvetlenie 2 K – osvetlenie karbidové. – Jedáleň, koncertná sála. – Cena raňajok 2 K, obeda 10 K, večere 12 K. – Obsluha slovensky, maďarsky, anglicky. Noviny slovenské.

UHORSKÁ SKALICA.
Pošta, telegraf, telefón, Okresný súd, stanica Uhorská Skalica, trať Kúty – Veselí na Morave, Župa Bratislavská. Doprava kočiar 10 K. – Úrady: Okresný súd, berný (daňový). – Lekári 2, lekáreň. – Múzeum katolíckeho kruhu. – Vychádzky: na Kopečnicu 4 km. – Šport: korčuľovanie.
Hostince:
Mestský, námestie Slobody, v sade, automobilová garáž, stajne pre kone, od stanice 10 min. – Majiteľ mesto Uhorská Skalica, nájomca Rosenbreier Fridrich. – Izby: 6 jednoposteľových, 5 dvojposteľových po 10 K posteľ – Jedáleň, kaviareň, koncertná sieň – Cena raňajok 2 K, obeda 16 K, večere 15 K. – Obsluha česky, nemecky, slovensky, maďarsky. Noviny české, slovenské.

Mestský hostinec v Skalici okolo roku 1913

SOLOŠNICA.
Pošta, telegraf, stanica Sološnica, trať Zohor – Plavecký Svätý Mikuláš, Okresný súd Malacky, Župa Bratislavská. – Výlety: na Plavecké Podhradie so zrúcaninou 4 ½ km a s jaskyňou, na Horu pomsty 748 m (Rachsturm) 8 km, na Bielu Skalu 570 m, na Geltek 688 m a do Ompitálu alebo cez Malé Vápenné 521 m na Pílu, alebo zo Sološnice cez Bielu Skalu, Krkavý buk 585 m, Písky 528 m do Harmónie a do Modry. Do údolia Baďury pri Rarboku.
Zájazdový hostinec:
Fabša Štefan – Izba: 1 dvojposteľová za 10 K – Penzia 20 K.

STUPAVA.
Pošta, telegraf, telefón Stupava, stanica Stupava-Mást, trať Devínske Jazero – Stupava-Mást, Okresný súd, Župa Bratislavská, četnícka stanica. – Zo stanice kočiarom 10 K, batožina 4 K. – V lesnatej krajine pod Malými Karpatmi, ktorou preteká potok Stupava. – 3 lekári, lekáreň. – Továreň na škrob, továreň na kapustu, bylinkárstvo, píla. – 6 výročných trhov a 2 týždenné. – Zámok s pekným veľkým anglickým parkom. – Vychádzky: Bednárňa, lesný hostinec ½ km, Mariánske údolie, výletné a najväčšie pútnické miesto západného Slovenska, bridlicové lomy, starodávny kostol a kaplnka 3 km. Pajštún (Borotinský kameň, Borostyankö), hrad založený v 8. storočí 4 ½ km. Nádherná poloha uprostred jedinečných bukových lesov. Rozhľad odtiaľ na hrebeň Malých Karpát, Moravské Pole až ku Viedni. Obec Pajštún pod hradom, v krásnom údolí, starobylá bývalá pracháreň 4 ½ km. „Medené hámre“, pekná poloha, ďalšie 3 km, lúpežníkova jaskyňa (Jánošíkovo hniezdo), „jaskyňa vodná“, podzemný tok Pajštúnskeho potoka. Ďalej v stále sa zužujúcom údolí krásne skalné scenérie až k hájovni Košariska dole východným svahom Malých Karpát do Svätého Jura. Alebo z Hamer na Strminu 523 m, medzi Velkým 595 m a Malým 585 m Javorníkom pod zrúcaniny Bieleho Kameňa (Weissenstein) do Svätého Jura.
Hostince:
Zlatý lev, Kostolné námestie, od stanice 10 minút. – Majitelia: dediči Maxa Geiringera, nájomca: Samuel Justh – Izby: 7, 4 jednoposteľové po 5 K, 3 dvojposteľové po 10 K, kúrenie 1 K, obsluha 1 K – Jedáleň, kaviareň – Cena raňajok 1,20 K, obeda 10 K, večere 8 K. Obsluha slovensky, nemecky. Noviny slovenské.
U hrozna, stred mesta, od stanice 8 minút. – Majiteľ: Ján Knotek – Izby: 3, jednoposteľové po 6 K, dvojposteľové po 12 K, kúrenie 2 K, svetlo 50 h, obsluha 1 K. – Jedáleň, kaviareň. – Cena raňajok 1,40 K, obeda 11 K, večere 8 K. – Obsluha slovensky, nemecky. Noviny nemecky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.