Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC.)

sobota 13. decembra 2014

LITERATÚRA

MONOGRAFIA VRÁDIŠŤA

Obec Vrádište vydala pred nedávnom svoju historickú monografiu. Zachytáva dejiny obce od najstarších čias po súčasnosť. Zaradila sa tak medzi ostatné záhorské obce s vlastnou monografiou.
Autorom knihy je doktorand Masarykovej univerzity v Brne a rodák z Vrádišťa Mgr. Michal Kováč. O vydanie sa postaral miestny obecný úrad. 
Autor uvádza čitateľa do obsahu knihy základnými geografickými a štatistickými údajmi o obci. Nasleduje výklad o dejinách v chronologickom poradí od praveku cez stredovek a novovek zo roku 1918. Dominantnú časť obsahu knihy však zaberá opis od roku 1918 po súčasnosť. Záverečnú kapitolu autor venoval miestnym osobnostiam. Nechýbajú registre a zoznam literatúry a prameňov. Kniha je doplnená vkladanými obrazovými prílohami.
Celkový rozsah knihy je 167 strán, formát A4 s pevnou väzbou. možno ju zakúpiť na obecnom úrade Vrádište za 10 €.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.