Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 13. decembra 2014

LITERATÚRA

MONOGRAFIA VRÁDIŠŤA

Obec Vrádište vydala pred nedávnom svoju historickú monografiu. Zachytáva dejiny obce od najstarších čias po súčasnosť. Zaradila sa tak medzi ostatné záhorské obce s vlastnou monografiou.
Autorom knihy je doktorand Masarykovej univerzity v Brne a rodák z Vrádišťa Mgr. Michal Kováč. O vydanie sa postaral miestny obecný úrad. 
Autor uvádza čitateľa do obsahu knihy základnými geografickými a štatistickými údajmi o obci. Nasleduje výklad o dejinách v chronologickom poradí od praveku cez stredovek a novovek zo roku 1918. Dominantnú časť obsahu knihy však zaberá opis od roku 1918 po súčasnosť. Záverečnú kapitolu autor venoval miestnym osobnostiam. Nechýbajú registre a zoznam literatúry a prameňov. Kniha je doplnená vkladanými obrazovými prílohami.
Celkový rozsah knihy je 167 strán, formát A4 s pevnou väzbou. možno ju zakúpiť na obecnom úrade Vrádište za 10 €.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.