Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 14. mája 2018

ARCHÍV

PORTÁLNY SÚPIS NITRIANSKEJ ŽUPY
Z ROKU 1532
2. časť

Začiatkom marca som uverejnil prvú časť portálneho súpisu severného Záhoria a teraz nadväzujem a pokračujem ďalšími dedinami.
Sotina, dnes súčasť Senice, patrila Jánovi Desew, ktorému platila ročne 12 zlatých (od 12 usadlostí). Okrem spoplatnených usadlostí tu boli ešte tri usadlosti chudobné, päť opustených a jedna richtárska. 
Sotina (Soczÿnafalwa)
majetok šľachtica Jána Desew   12 zlatých
chudobní                                       3 usadlosti
opustené                                       5 usadlostí
richtár                                            1 usadlosť

Koválov patril Františkovi Šarkanovi a odvádzal mu 25 zlatých. Ďalej tu bolo osem chudobných usadlostí, štyri opustené, jednu obýval zemepanský služobník a jednu richtár. 
Koválov (Nagkowali)
majetok pánovi Františkovi Šarkanovi   25 zlatých
chudobní                                                  8 usadlostí
opustené                                                  4 usadlosti
sluha                                                        1 usadlosť
richtár                                                       1 usadlosť

Dojč platil zemepánovi Gašparovi Coborovi 19 zlatých. Šesť usadlostí spolu s pastierovou bolo chudobných, päť opustených a jedna richtárova. 
Dojč (Doÿch)
majetok pána Cobora             19 zlatých
chudobní spolu s pastierom     6 usadlostí
opustené                                  5 usadlostí
richtár                                       1 usadlosť

Portálny súpis Štefanova z roku 1532

Zemepánom Štefanova bol František Šarkan, ktorému poddaní odvádzali od spoplatnených usadlostí 27 zlatých. Sedem usadlostí spolu s pastierovou bolo chudobných, štyri opustené a jedna richtárska. 
Štefanov (Chepano)
majetok pána Františka Šarkana   27 zlatých
chudobní spolu s pastierom             7 usadlostí
opustené                                          4 usadlosti
richtár                                               1 usadlosť

Šaštín mal v zálohu František Šarkan. Poddaní mu odvádzali od 28 platiacich usadlostí 28 zlatých. Desať usadlostí bolo chudobných a jedna richtárska. Až 40 usadlostí bolo vedených ako opustené v príčiny požiaru, no už štyri zhorené boli obnovené. 
Šaštín (Sasÿn)
majetok Františka Šarkana   28 zlatých
chudobní                               10 usadlostí
opustené kvôli požiaru          40 usadlostí
richtár                                      1 usadlosť
nové po požiari                        4 usadlosti

Stráže držal tiež v zálohu František Šarkan. Bolo tu 10 platiacich usadlostí, tri chudobné, jedna usadlosť chudobného pastiera, tri novopostavené domy a jedna usadlosť richtára. 
Stráže (Ztrasa)
majetok pána Františka Šarkana   10 zlatých
chudobní                                          3 usadlosti
chudobný pastier                              1 usadlosť
nové domy v súčasnosti urobené     3 usadlosti
richtár                                               1 usadlosť

Kúty mal tiež v zálohu František Šarkan. Usadlosti mu platili 7 zlatých, päť usadlostí bolo chudobných, tri opustené, jeden majer a jedna richtárska usadlosť. 
Kúty (Kwthÿ)
majetok pána Františka Šarkana   7 zlatých
dedič pán Cobor
chudobní                                        5 usadlostí
opustené                                        3 usadlosti
alodiálny dom/majer                       1 usadlosť
richtár                                             1 usadlosť

Brodské mal v zálohu pán Lichtenstein, poddaní mu platili 9 zlatých. Jedna usadlosť patrila richtárovi, jedna pastierovi, jedna bola chudobná. 
Brodské (Broczkÿ)
majetok pána Lichtensteina (Leukesthynar)   9 zlatých
richtár                                                              1 usadlosť
pastier                                                             1 usadlosť
odpustená chudobným                                    1 usadlosť

Gbely boli majetkom Gašpara Cobora. Poddaní mu odvádzali 30 zlatých, 13 usadlostí bolo chudobných, štyri opustené a jedna richtárska. 
Gbely (Wykbelew)
majetok pána Cobora   30 zlatých
chudobní                      13 usadlostí
opustené                        4 usadlosti
richtár                             1 usadlosť

Rovnako aj Petrova Ves bola coborovská. Platilo sa od nej 25 zlatých, šesť usadlostí bolo chudobných, osem opustených a jedna richtárova. 
Petrova Ves (Petroawez hic est peterfalwa)
majetok pána Cobora   25 zlatých
chudobní                        6 usadlostí
opustené                        8 usadlostí
richtár                             1 usadlosť

2 komentáre:

  1. Čáry v portálnych súpisoch zo 16. storočia nie sú uvádzané. Najbližší spomedzi daňových súpisov je záznam zo súpisu domov z roku 1598. Vtedy mali 54 domov, ktoré mali platiť dane. Podľa súpisu domov z roku 1600 malo v Čároch odvádzať dane už len 39 domov.

    OdpovedaťOdstrániť

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.