Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 28. februára 2012

ARCHÍV / MALACKY

ODBOR PRE UDRŽOVANIE TRATI
MALACKY - SLOVENSKO
(3. časť)

"Hlavná budova odboru bola vystavená v r. 1923. Potrebný pozemok získala železnica vyvlastnením zo záboru pozemku velkostatku M. Pálffyho v Malackách. 
V októbri 1923 bola budova obydlená a kancelárie do nej definivne prenesené. 
Dňa 3. apríla 1924 prevzal vedenie odboru Ing Jozef Paukert, radca štát. železnic, lebo dosavadný prednosta Ing Klepetář bol menovaný prednostom odboru v Karlových Varoch. 
Budova Odboru pre udržovanie trati (tzv. Sekcia)
z medzivojnového obdobia
Foto: Archív Múzea M. Tillnera Malacky

Druhá koľaj Dev. Nová Ves – Břeclav bola síce rokom 1922 prevedená, avšak koľaj prvá bola dosial zo starých maďarských koľajníc syst. „r“ /33 kg na 1 bm/, ktoré zvýšenej rýchlosti a ťažším vlakom stiaží vyhovovaly. Preto bolo nariadené tieto staré koľajnice, čili ako sa odborne povie „svršok“ vymeniť za koľajnice silnejšie syst. „A“ /44.35 kg na 1 bm/, 
Tento úkol výmeny kolajnic pripadol odboru pre udržovanie trati v Malackách. Každým rokom bola vymenená čiasť tohto starého svršku, takže r. 1924 bola vymenená ostatná čiasť medzi Veľkými Levármi a Malackami. 
Avšak so stále stúpajúcou rýchlosťou rýchlikov ukázaly sa aj koľajnice, ktoré položila stavebná sekcia t. j. svršok syst. „Xa“ /35.65 kg na 1 bm/ slabými, takže prikročené bolo k výmene aj týchto koľajnic za sústavu „A“. Súčasne nahradzovaný bol aj kopaný štrk štrkom tľčeným. 
S touto výmenou koľajnic za syst. „A“ započaté bolo r. 1926. U Malaciek položený bol tento svršok smerom k Vel. Levárom v r. 1927. 
Avšak moderná nová doba priniesla ešte silnejšie koľajnice. Je to syst. „T“, ktorý váží bezmála 50 kg na 1 bm. Jednotlivé koľajnice tohoto svršku majú dľžku 25 m. Tohto systému začalo sa používať v r. 1930. U Malaciek máme tento svršok položený v II. koľaji medzi staniciami Zohor – Malacky t. j. pre vlaky idúce z Bratislavy. 
V roku 1932 boly vymenené vo všetkých staniciach aj priejazdné výhybky za silnejšie a v r. 1933 zavedená rýchlosť rýchlikov 100 km/hod. 
Pohliadneme-li tudíž zpäť a pripomeneme-li si, že na tejto železnici idúcej cez Malacky sa za maďarskej správy chodilo maximálnou rýchlosťou 45 km/hod., soznáme, aký velký pokrok vo vybudovaní tejto trati na trať prvého riadu bol učinený a čo piele a práce toto vybudovanie vyžiadovalo. 
Zbýva zmieniť sa ešte o prijímacích budovách staníc. Je samozrejmé, že všetky budovy stanic, ktoré vyhovovaly pomerom lokálky za maďarskej správy, nemohly vyhovovať pomerom nove pretvorenej trati na trať hlavnú. Jednak bolo treba väčších miestností úradných, jednak nevyhovovaly čakárne svojimi rozmermi zvýšenému počtu cestujúcich. Vybudovanie budov previedol už výhradne odbor pre udržovanie trati v Malackách a síce: r. 1925 – 1926 vystavená nová prijímacia budova v Zohoru, r. 1926 rozšírená terajšia prijímacia budova v Malackách o vestibul a priestorné čakárne a dľhým krytým peronom a verejnosti odovzdaná dňa 26. novembra 1926. V roku 1927 rozšírené boly prijímacie budovy vo Vel. Levároch a Plav. Štvrtku a konečne v rokoch 1928 – 1929 postavená nová, velká prijímacia budova v Kútoch. 
Vývoj našej trati neustáva. Postupuje sa stále a duchom doby, zavádzajú sa stále nové a nové vymoženosti a trať sa zdokonaluje, takže môžeme smelo tvrdiť, že našim mestom Malackami ide jedna z najdokonalejších a najmodernejších železnic našej republiky. Najlepším dokladom toho je, že v r. 1932 bol učinený pokus so svarovaním koľajnic, ktoré sú položené v peronovej priebežnej koľaji v Malackách, a v letnom jazdnom poriadku r. 1933 od 15. mája zavedený prvý motorový rýchlik /č. 153 a 154/ na tejto trati."

(Pamätná kniha obce Malacky I., presný prepis - aj s chybami)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.