Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 19. februára 2012

NOVINKY

PÁLFIOVSKÉ SRDCIA
V MALACKÁCH

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pripravilo opäť jednu z atraktívnych prednášok v rámci cyklu Stretnutie s históriou.Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h v galérii MCK (Záhorácka 1919, 1. posch.) záujemcom o históriu a zaujímavé príbehy predstaví Mgr. Pavol Vrablec, PhD. osudy sŕdc prvých dvoch majiteľov Malackého panstva Pavla IV. Pálfiho (zom. 1653) a jeho syna Jána III. Antona Pálfiho (zom. 1694). Srdcia obidvoch boli posmrtne vyňaté z tela a uchovávané v kryptách malackého františkánskeho kostola. V priebehu troch storočí prekonali rozličné peripetie a sú s nimi spojené aj nevysvetliteľné úkazy. Prednáška bude vychádzať zo štúdia archívnych prameňov, poopraví niektoré zaužívané informácie a prinesie aj úplne nové poznatky. Rozprávanie bude sprevádzané prezentáciou fotografií. Srdečne pozývame každého milovníka histórie.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.