Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 22. februára 2012

NOVINKY

ODKRYTÁ MINULOSŤ

Vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 h v tanečnej sále Domu kultúry v Senici sa uskutoční prezentácia výsledkov archeologického výskumu v Senici - Sotine, pri Kauflande. 

V minulom roku počas stavby obchodného domu Kaufland boli odkryté pozostatky pohrebiska zo staršej doby bronzovej (unetická kultúra, 1700 pred Kr.) a časť sídliska z mladšej doby bronzovej (1000 pred Kr.). Výskum a históriu priblíži archeológ Mgr. Martin Bača, pracovník Katedry archeológie FF UK Bratislava.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.