Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 10. septembra 2012

GAJARY

LIEK PROTI TUBERKULÓZE
Z ROKU 1658

Cirkevné matriky vnímame ako záznamy o krstených, sobášených a zomrelých. Avšak nájdeme v nich aj množstvo záznamov rozličného iného charakteru. Najčastejšie sa týkajú mimoriadnych udalostí vo farnosti, účtovné záznamy, súpisy, prepisy všelijakých obežníkov a úradných písomností i rôzne poznámky. 
Najstaršia matrika krstených v obci Gajary začína návodom na liečenie tuberkulózy. Vzťahuje sa k roku 1658. Okrem kuriózneho receptu na výrobu lieku je záznam zaujímavý aj tým, že je písaný dobovou slovenčinou.
Recept publikujem v presnom prepise. Pravá časť textu je ťažko čitateľná, preto niektoré slová uvádzam s otáznikom. 

Vysvetlivky:
g = j
čž = č
ss = š
item = ďalej, potom
vulgo = ľudovo
tistko = cesto

Contra Phtÿsim (Proti tuberkulóze)

Wezmi gedno čžerstwe wagczo, ktere slepka nedaw
no znesla, à to uwar dobre natwrdo. Item wezmj
dwogletej stareg slanyni tolki kus, aneb ...
gakto wagczo, à ÿ tu slaninu dobre uwar, a potom
kdi to wagczo, a ta slanina uwarena gest, wezmi
zelini, kterasa naziwa vulgo kopitnik
tolko, czo gedna dlan ruki tweg obsahnut može,
à to wsse trogi spolu dobre usekag, potom
wezmi praweg režnej múkj, a spolu zmissag
aneb gedno tistko, stoho učžyin, a geden osuch
stoho wsseho upečž. Tento osuch uziwag(?)
po kusi, každe rano, awečžer. a nato geden po
har weroniki wždiczki wipi. stratiss pak(?)
nemocz, a budess zdraw mnoho let.
Paklibi geden taki osuch po gednom kuse(?)
rano à wečžer užiwanj nepomohel ...
... zas gini druhi takowi osuch, a užiwag(?)
tak gak predessle, à wždiczki, geden pohar wero
niki, nato, ÿ wečžer, kdi kus osucha pohar(?)
wipi. 
Probowano gest

Gajarská matrika krstených
Recept proti tuberkulóze z roku 1658

6 komentárov:

 1. Zaujímavé... To je vlastne záhoráčtina, že?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Áno, možno to nazvať záhoráčtinou z polovice 17. storočia. Podobne sú písané aj iné texty zo Záhoria v tom období. Taký mix slovenčiny a češtiny. Pekné sú výrazy: vajco, slépka, osúch...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ale chýba mi tam to naše záhorácke "u": napríklad "suaniny" namiesto "slaniny".

  OdpovedaťOdstrániť
 4. S tou "suaninou" by to bol isto parádny záznam ;o) Nevieme však, kto ten recept zapísal. Je pravdepodobné, že to bol vtedajší gajarskí farár Juraj Mardóci (1656-1660) a ten zrejme Záhorák nebol.

  OdpovedaťOdstrániť

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.