Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 27. septembra 2012

NOVINKY

OD ŠPITÁLA K NEMOCNICI
KONFERENCIA SNA

V dňoch 10. a 11. októbra 2012 sa v priestoroch konferenčnej sály Slovenského národného archívu v Bratislave (Drotárska cesta 42) uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Od špitála k nemocnici.
Podnázov konferencie je Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Organizátorom je Slovenský národný archív v spolupráci so Sekciou archívnictva a Pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Súčasťou konferencie je aj výstava Od špitála k nemocnici. Na konferencii odznejú aj príspevky, ktoré sa týkajú regiónu Záhoria. Výsledkom podujatia bude zborník príspevkov.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.