Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 23. mája 2013

LITERATÚRA

JAKUBOV – OD MINULOSTI K DNEŠKU 

V závere roka 2012 obdržala každá domácnosť obce Jakubov novú knihu o svojej obci. Kniha Jakubov – od minulosti k dnešku je výsledkom práce autora dr. Jána Šimka. Zozbieral množstvo informácií a ilustroval ich množstvom dobových fotografií.
V sobotu 2. februára 2013 bola kniha verejnosti slávnostne odprezentovaná v jakubovskom Kultúrnom dome. Úvodného príhovoru sa ujal starosta obce Peter Gajdár a pochválil autorovu záslužnú prácu. Následne sa prítomným prihovoril autor knihy Ján Šimek. Vymenoval zdroje, z ktorých čerpal informácie pre svoju prácu. Nezabudol poďakovať dlhému radu osôb, ktoré sa mnohostranným spôsobom zaslúžili o zostavenie a vydanie publikácie. Po autorovi ozrejmila jeho manželka Alica Šimková (vykonala jazykovú úpravu knihy) ťažkosti a problémy, ktoré musel autor prekonávať pri práci. Pokračovala uvedením knihy do života prostredníctvom „krstu“ jakubovskou zemou a vystavením „krstného listu“ knihe. Po tomto slávnostnom akte mohli prítomní klásť otázky súvisiace s knihou. Autor neodmietol záujemcom svoj autogram.

Prezentácia knihy
Príhovor starostu Jakubova Petra Gajdára
(vpravo sediaci autor Ján Šimek, vedľa neho Alica Šimková)

Už prvotný pohľad do obsahu knihy ukazuje, že priestor venovaný starším dejinám obce je výrazne menší ako priestor venovaný 20. storočiu (a najmä jeho druhej polovici). Staršie dejiny Jakubova sú opísané najmä v častiach Do histórie Záhoria, Vznik obce Jakubov, ktoré sú ďalej delené na menšie kapitoly. Autor vychádza poväčšine zo staršej literatúry. V časti História správy obce nasleduje podrobný opis stavebného vývoja Jakubova v 20. storočí, pričom autor vychádza z vlastných spomienok a spomienok ďalších pamätníkov doplnených informáciami z archívnych dokumentov. Nasledujúce state majú obdobný charakter. Táto druhá časť knihy, venujúca sa 20. storočiu, zaberá približne štyri pätiny obsahu knihy. Zaoberá sa demografickým vývojom, poľnohospodárstvom, remeslami, miestnymi komunikáciami a stavebným vývojom obce, farskými dejinami, školstvom, miestnymi spolkami a organizáciami, politickými stranami, nešťastiami a tragédiami a záverečné časti sa venujú etnografickým témam. 
Autor predkladá čitateľovi nielen dobové fotografie, ale pochopiť ducha doby pomáhajú aj viaceré kópie dobových dokumentov (mnohokrát v plnom znení). Oživením a pomôckou najmä pre mladšie generácie je slovník zabudnutých a menej používaných výrazov. Knihu zakončuje samostatná plnofarebná obrazová príloha so súčasnými pohľadmi na najdôležitejšie časti obce Jakubov. 
Škoda len, že nie je všetko v súlade s autorskými právami niektorých citovaných autorov.

1 komentár:

  1. Dobrý deň , zaujala ma posledná veta článku p.Vrableca ,ku ktorej sa pripájam - nabudúce poprosím trochu slušnosti a aspoň dotaz na možnosť použiť materiály, ktoré su zjavne majetkom tretej osoby .
    A musím konštatovať ,že niektoré fotky použité v knihe nemajú nič spoločné s Jakubovom .Napr. foto Jablonovského mlyna - v knihe uvedená ako časť Jakubova pri cintoríne a pod. Inak zaujímavé čítanie,trochu ovplyvnené autorovým dlhoročným členstvom v strane , ktoré je z knihy cítiť.

    peter sirota,jakubov

    OdpovedaťOdstrániť

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.