Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 20. decembra 2011

NOVINKY / LITERATÚRA


ZBORNÍK ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI 6.

Záhorské múzeum v Skalici pokračuje vo vydávaní svojich zborníkov. Pred pár dňami uzrel svetlo sveta ďalší z nich - Zborník Záhorského múzea v Skalici 6.
Príspevky v zborníku sú rozdelené do štyroch skupín. Prvých osem štúdií sa zaoberá rôznymi témami z dejín Záhoria v rozmedzí od 17. do 20. storočia. Druhú časť tvoria príspevky, ktoré odzneli na historickom seminári o osobnosti Ľudovíta Okánika. Nasledujú dva pramenné príspevky o skalickej Čiernej knihe a riečnych plavidlách. Zborník je zakončený recenziou knihy o holíčskej cisárskej rezidencii. 
Tento zborník je výsledkom výskumnej práce profesionálnych historikov a pre každého zaujemcu o dejiny Záhoria je skvelým zdrojom informácií.
Zborník je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici za 7 €.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.