Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 24. mája 2012

NOVINKY

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU

Svetlo sveta uzrela ďalšia kniha o záhorskej obci. Suchohradčania pripravili netradičnú obecnú monografiu. Namiesto často využívaných foriem knihy s vlastivedno-historickým obsahom siahli po forme encyklopedickej.
V sobotu 26. mája 2012 o 16.00 h sa uskutoční v záhrade Materskej školy v Suchohrade prezentácia knihy Encyklopédia Suchohradu - Dimburka. V prípade nepriaznivého počasia sa prezentácia uskutoční v Kultúrnom dome.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.