Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 10. januára 2017

LITERATÚRA

ZBORNÍK O REMESLÁCH

Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Zborník je z väčšej časti výstupom výskumného projektu Remeslá v Malackách.
Obsahuje 13 príspevkov, z ktorých osem sa venuje problematike remeselnj výroby, živností, služieb a obchodu v Malackách a Malackom okrese od najstarších čias až do polovice 20. storočia. Druhou časťou zborníka sú tri spomienkové rozprávania pamätníkov na obchodnú a živnostnícku činnosť svojich predkov v Malackách (kníhkupectvo, obchod s konfekciou, kominár). Posledné dva príspevky sa zaoberajú datovaním farského kostola v Malackách a podpodnou činnosťou Pavla IV. Pálfiho v oblasti umenia.
Zachovali sme tradičný malý formát A5 a mäkkú väzbu, z doteraz vydaných zborníkov je tento najrozsiahlejší (248 strán). Novinkou je integrovanie farebných obrázkov priamo do textu (na rozdiel od doterajších obrazových príloh). 
Zborník nie je v distribúcii. Je možné ho získať v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) alebo nás kontaktujte na muzeum@mckmalacky.sk. Projekt Remeslá v Malackách finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, vďaka čomu je cena zborníka len 5 €.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.