Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 2. septembra 2013

NOVINKY

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V SKALICKOM ARCHÍVE

Štátny archív v Bratislave, pobočka Skalica, pripravil na utorok 10. septembra 2013 Deň otvorených dverí. Záujemcovia budú mať možnosť prezrieť si bežne neprístupné priestory a dokumenty.

Lákadlom najmä pre tých, ktorí si vypracovávajú rodostrom, bude možnosť bezplatného nahliadnutia do matrík.
Deň otvorených dverí v skalickom štátnom archíve sa uskutoční v utorok 10. septembra 2013 v čase od 9.00 do 17.00 h (Kráľovská 16, Skalica - Františkánsky kláštor).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.