Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 2. novembra 2012

LITERATÚRA / SUCHOHRAD

ENCYKLOPÉDIA SUCHOHRADU – DIMBURKA 

V máji tohto roku bola slávnostne odprezentovaná verejnosti Encyklopédia Suchohradu - Dimburka. Ako už samotný názov napovedá, ide o neobvyklý zjav medzi obecnými monografiami Záhoria, keď si autori nevybrali klasickú formu vlastivednej monografie, ale dejiny svojej obce spracovali do podoby encyklopédie.
Autorský kolektív, vedený historikom doc. PhDr. Františkom Višvéderom, zostavil takmer 400-stranovú knihu, doplnenú veľkým množstvom fotografií, obrázkov i notových záznamov piesní. Jednotlivé abecedne radené heslá dôkladne oboznamujú čitateľov o všetkých oblastiach života obce v minulosti, etnografii, osobnostiach. Okrem hesiel obsahuje encyklopédia niekoľko príloh. Hneď prvá z nich je mimoriadne zaujímavá. Vzhľadom na to, že Suchohrad je malá obec, zostavili autori súpis všetkých obyvateľov obce ku koncu roka 2011. Druhou prílohou sú znotované ľudové piesne. Nasleduje nárečový slovník. 
Ide o prácu siedmich autorov, prevažne nehistorikov. Vedúci kolektívu však dohliadal na dôkladné spracovanie. Knihu dokonca recenzovali profesionálni historici prof. Miroslav Daniš a doc. Pavol Valachovič, čo taktiež nebýva bežným javom obecným monografií. Zvláštnosť, jedinečnosť, ale aj hodnotu tejto práce ocenili čitatelia, keď vďaka nim zvíťazila v ankete Kniha Záhoria 2011.Z prezentácie knihy 26. 5. 2012 v Suchohrade
Autorský kolektív s moderátorkou Oľgou Belešovou
Foto: Pavol Vrablec

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.