Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 6. decembra 2012

WWW


SČÍTANIE ĽUDU V ROKU 1869

Od júna 2012 je možné na internete študovať zápisy zo sčítania ľudu v roku 1869. Z oblasti Záhoria je zverejnená severná časť Záhoria, ktorá v minulosti patrila do Nitrianskej župy (viac ako 50 dedín, miest a majerov). Ide o materiály Štátneho archívu v Nitre.

Sčítacie hárky sú dvojjazyčné – maďarsko-slovenské a uvádzajú stav k 31. decembru 1869. Sú vedené podľa súpisných čísiel domov (s názvom ulice), obsahujú podrobné opisy domov, mená osôb s rokmi narodenia, vierovyznaním, rodinným stavom, zamestnaním, informáciami o pobyte, vzdelaní. Posledná strana každého dvojhárku je venovaná súpisu domácich zvierat. Tieto dokumenty sú vynikajúcim zdrojom podrobných informácií o obciach Záhoria. Hodia sa k demografickým, genealogickým i hospodárskym, či sociálnym štúdiám.sčítací hárok

sčítací hárok (vnútro)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.