Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 27. januára 2014

NOVINKY

HISTORICKÝ SEMINÁR O JÁNOVI BUNDALOVI

Záhorské múzeum v Skalici poriada historický seminár o skalickom rodákovi, farárovi a titulárnom ostrihomskom kanonikovi dr. Jánovi Bundalovi.
Historický seminár o dr. Jánovi Bundalovi sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2014 o 10.00 h v Záhorskom múzeu v Skalici. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.