Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 20. januára 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA MARTINA ČULENA

Pri príležitosti 120. výročia úmrtia Martina Čulena, rodáka z Brodského, národného buditeľa, kňaza, pedagóga - zakladateľa prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a Matice slovenskej, sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienkové stretnutie.
Slávnosť sa bude konať v Brodskom v sobotu 25. januára 2014, začína o 10.30 h svätou omšou v miestnom farskom kostole. Podujatie pokračuje príhovorom o Martinovi Čulenovi, literárno-hudobným pásmom a položením venca pri Čulenovom rodnom dome.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.