Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

nedeľa 19. januára 2014

WWW

AKO SI STIAHNUŤ URBÁR

Pred časom som zverejnil oznam o zverejnení tereziánskych urbárov na internete. Urbáre je možné na domovskej stránke iba prehliadať. Existuje však aj možnosť, ako si ich stiahnuť v plnej kvalite do počítača.
Tu podávam jednotlivé kroky, ako na to.
V prvom rade je potrebné si stiahnuť a nainštalovať program ERDAS ER Viewer.
Pre otvorenie obrázka budeme potrebovať aj pôvodný AAGIS Viewer. 

1. Otvoríme požadovaný urbár na stránke arcanum.hu (k tomu pozri predošlý článok Tereziánske urbáre z roku 1768). Ako príklad som použil urbár Veľkých Levár.


2. Otvoríme si Erdas a klikneme na zelenú ikonu.

3. Otvoríme si opäť okno s urbárom, aby sme ho mali na pozadí a na popredí malé okno Open ecwl URL.

4. Do okna Open ecwl URL vpíšeme adresu, ktorá sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je „ecwp://home.arcanum.hu/“ (1.) a tá pokračuje druhou časťou, ktorú opíšeme z AAGIS (2.).
(Takto môžeme sťahovať aj obrázky z iných častí arcanum.hu. Napr. pre stredoveké listiny DL/DF vpíšeme ako prvú časť adresy „ecwp://www3.arcanum.hu/“, pre urbáre a súpisy (Urbaria et conscriptiones) „ecwp://mol.arcanum.hu/“, pre mapy „ecwp://archivportal.arcanum.hu/“...)

5. Po kliknutí na Open sa nám obrázok otvorí v Erdase.

6. Obrázok si môžeme zväčšiť roztiahnutím okna a použitím ikony lupy +.

7. Odporúčam si okno prispôsobiť veľkosti obrázka, ináč sa nám stiahne obrázok aj s veľkým čiernym poľom.

8. Klikneme na ikonu modrej diskety.

9. Pomenujeme obrázok, vyberieme si formát, v ktorom chceme obrázok uložiť a miesto v počítači, kam chceme obrázok uložiť.

10. Zavrieme obrázok.

11. Otvoríme si nový obrázok. Teraz už iba stačí zmeniť číslo na konci adresy.

Erdas mi funguje na Windows 7. Z nejakého dôvodu mi nejde na Windows XP (hoci by mal ísť). 
Tiež mi nie je jasné, prečo sa dajú stiahnuť vždy iba tri obrázky za sebou. Potom musím Erdas zavrieť a znova otvoriť.
Akékoľvek rady a tipy pre uľahčenie práce sú vítané. 
Dosťahovania!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.