Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

sobota 12. apríla 2014

NOVINKY

SPOMIENKA NA JÁNA HOLLÉHO
V BORSKOM MIKULÁŠI

Rodák z Borského Mikuláša, katolícky kňaz a veľký slovenský básnik Ján Hollý zomrel pred 165 rokmi. Pri tejto príležitosti sa v jeho rodnej obci uskutoční spomienková slávnosť.
V nedeľu 13. apríla 2014 sa v obci Borský Mikuláš uskutoční spomienková slávnosť na Jána Hollého. Podujatie sa bude konať v miestnom katolíckom kostole a v rodnom dome básnika. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.