Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 12. apríla 2012

LITERATÚRA

PRIPRAVOVANÉ KNIHY

V nasledujúcom zozname spomeniem niektoré knihy, ktoré sa venujú dejinám Záhoria (prevažne ide o obecné monografie) a ktoré by v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti mali byť vydané. 
JAKUBOV 
Monografia o dejinách obce Jakubov je už pripravená na vydanie. Obec získala finančný grant z Ministerstva kultúry SR, takže vydanie by malo byť už len otázkou krátkeho času. Prevažnú časť knihy tvoria najnovšie dejiny obce. 

KOVÁLOV 
Obec Koválov získala finančné prostriedky od Ministerstva kultúry SR na vydanie knihy o obci. Vydaná by taktiež mala byť v krátkom času. Kniha je prierezom dejín obce od roku 1392 do roku 2012. 

MALACKY 
Pracovníci Múzea Michala Tillnera majú rozrobených niekoľko projektov. Niektoré vyjdú v knižnej podobe možno už tento rok a niektoré na budúci. Podrobnosti podám v pravý čas ;o) 

OSUSKÉ 
Obec Osuské žiadala o finančný grant od Ministerstva kultúry SR na vydanie monografie o obci. Projekt však nebol schválený. 

RADOŠOVCE 
Radošovská obecná monografia je pred dokončením. Chýbajú ešte niektoré kapitoly. Jej vydanie by sa mohlo uskutočniť v priebehu dohľadnej doby. 

SUCHOHRAD 
Kolektív autorov, vedený historikom Františkom Višváderom, pripravil o Suchohrade encyklopédiu. Jej verejná prezentácia by sa mala konať vo veľmi krátkej dobe. 

ŠAŠTÍN 
Kniha Národná svätyňa Šaštín-Stráže od autora Mariána Valábka by mala vyjsť na konci augusta. 

VEĽKÉ LEVÁRE 
V tomto roku by mala byť dokončená práca o novších dejinách Veľkých Levár. Za priaznivých okolností by mohla byť vydaná v roku 2013.
Zároveň sa pripravuje brožúrka o dejinách hasičského zboru, ktorej vydanie je naplánované na budúci rok.

ZOHOR 
Obec Zohor začala prípravné práce na komplexnej histrockej monografii o obci. Jej vydanie je naplánované na rok 2014. 

Kto by mal akékoľvek bližšie informácie k uvedeným publikáciám, nech sa s nimi ochotne podelí. Rovnako tak aj s informáciami o pripravovaných historických publikáciách z ďalších obcí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.