Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 1. februára 2013

NOVINKY

RÁDEK

Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum Michala Tillnera pokračuje aj v roku 2013 so svojím cyklom prednášok Stretnutie s históriou.
Vo štvrtok 7. februára 2013 o 17.00 h sa v galérii Mestského centra kultúry v Malackách uskutoční stretnutie obyvateľov malackej mestskej časti Rádek. Nepôjde iba o dnešných obyvateľov, ale aj o pamätníkov, sympatizantov a všetkých milovníkov histórie Rádku. Podujatie nebude klasickou prednáškou, ale skôr besedou o dejinách a súčasnosti Rádku spojenou s premietaním fotografií. 
Pozvaný je každý záujemca o dejiny Malaciek a zároveň organizátori okrem osobných spomienok uvítajú aj vlastné fotografie a písomnosti zúčastnených.
Zámerom do budúcnosti je usporiadať aj ďalšie stretnutia o ostatných častiach Malaciek.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.