Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 13. februára 2013

LITERATÚRA

ZBORNÍK MALACKY A OKOLIE 5

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo zborník Malacky a okolie 5. Ide o zborník štrnástich historických príspevkov, ktoré odzneli na historickom seminári Židia v Malackách v máji 2012, na pravidelných mesačných prednáškach Stretnutie s históriou a zaradené boli aj ďalšie príspevky.
Šesť príspevkov sa venuje židovskej problematike všeobecne alebo v súvislosti s regiónom Záhorie. Ostatné štúdie sú tematicky rôznorodé – cirkevná správa na Záhorí, pálfiovské srdcia v Malackách, dejiny Rómov, letisko Kuchyňa počas druhej svetovej vojny a ďalšie. Vydanie zborníka podporila finančným príspevkom spoločnosť Pozagas, a.s. Vďaka nej je zborník možné zakúpiť v Mestskom centre kultúry Malacky a Turisticko-informačnej kancelárii v Malackách za 4 €.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.