Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

štvrtok 17. januára 2013

LITERATÚRA / ZÁVOD

PREZ ZÁVODY JE CHODNÍČEK,
ZA ZÁVODY KRÍŽ

V sobotu 13. októbra 2012 sa v Dome kultúry v Závode konala slávnostná prezentácia novej knihy Prez Závody je chodníček, za Závody kríž (ľudové piesne zo Závodu) autorky Terézie Kvapilovej. Ide už o tretiu autorkinu etnografickú knihu o obci Závod. Vlastne išlo o dve podujatia v jednom. Terézia Kvapilová zároveň oslavovala úctyhodné životné jubileum. Preto aj úvod sa niesol v duchu blahoželaní.

Starosta obce Závod blahoželá autorke

Riaditeľka Záhorskej knižnice blahoželá autorke

Oficiálne zahájili prezentáciu dve závodské speváčky sprevádzané harmonikárom. Zaspievali dve zaľúbené piesne z novej knihy a ochotne sa pridalo aj prítomné publikum. Kniha Prez Závody je chodníček... vznikla ako kolektívne dielo, kde Terézia Kvapilová bola hlavnou autorkou – zozbierala texty piesní, rozdelila ich do tematických okruhov, pomáhala pri zostavovaní notových zápisov a doplnila komentármi. Druhú časť knihy tvoria autorské črty k pesničkám. 

Hudobný sprievod

Autorka so "sudičkami"

Podujatie pokračovalo predstavením troch vydavateľov a ďalšími dvomi, tentoraz svadobnými pesničkami. Nasledoval príhovor autorky, v ktorom zdôraznila, že ide o kolektívne dielo. Prečítala jednu z čŕt v knihe a v závere na želanie hostí aj zaspievala. Napokon knihu pokrstili rozmarínovými vetvičkami tri patrónky knihy. 

Príhovor autorky Terézie Kvapilovej

Kniha Prez Závody je chodníček, za Závody kríž obsahuje viac ako 160 znotovaných pesničiek, rozdelených na ľúbostné piesne, svadobné piesne a piesne k vínu, vojenské a baladické piesne. Nasleduje krátka obrazová príloha a 11 čŕt k pesničkám. Publikáciu zdobia popri dobových fotografiách aj reprodukcie diel výtvarníkov Jozefa Chrenu a Jozefa Dojčáka.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.