Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 9. januára 2012

NOVINKY / LITERATÚRA

MALACKÉ FRANTIŠKÁNSKE GYMNÁZIUM V OBRAZOCH
1927 - 2001


Do tretice prinášam informáciu o novej publikácii. Svetlo sveta uzrela takmer zároveň so zborníkom Malacky a okolie 4. Ide o zbierku historických i novodobých fotografií mapujúcich vývoj Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách.
Brožovaná publikácia netradičného formátu ukazuje na 104 stranách súbor 317 historických fotografií prvého františkánskeho gymnázia v Malackách (1927 - 1945) i jeho novodobého pokračovateľa. Fotografie sú rozdelené do 21 tematických okruhov. K viacerým kapitolám Mgr. Martin Macejka zostavil stručný úvod do témy.
Po príhovore riaditeľky Viery Zaíčkovej nasledujú kapitoly o škole, internáte, učiteľoch, študentoch, vyučovaní i mimoškolských aktivitách. Záver knihy tvoria zoznamy vyučujúcich a tablá a zoznamy absolventov v rokoch 1927 - 1945 a 1996 - 2011.
Knihu je možné zakúpiť za 2 €.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.