Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

pondelok 9. decembra 2013

LITERATÚRA

HASIČI NA ZÁHORÍ
A MYJAVSKO-BREZOVSKÝCH KOPANICIACH
1875-2010

V roku 2011 uzrela svetlo sveta mimoriadne zaujímavá monografia o hasičoch, hasičských spolkoch, požiaroch a povodniach na Záhorí od začiatkov vznikania organizovaných spolkov až po vydanie knihy.
Publikácia už na prvý pohľad zaujme svojím rozsahom – až 657 strán formátu A4. Autorský kolektív pod vedením Petra Brezinu zozbieral úctyhodné množstvo informácií a obrazového materiálu. Prvé kapitoly sa venujú požiarom, povodniam a opatreniami proti nim od najstarších čias. Nasledujú v chronologickom poradí rozdelené na niekoľko období kapitoly o organizovaných hasičských spolkoch a prírodných pohromách na vymedzenom území. Súvislý text je prerušovaný bohatými obrazovými prílohami. Kniha sa vyznačuje obrovským množstvom informácií, príbehov, udalostí, mien a dátumov a týmto sa stáva dobrou pomôckou pre záujemcov o danú oblasť histórie. Nemožno sa však vyhnúť aj upozorneniu, že v nej nájdeme pomerne dosť nepresností a nedôslednosti. Preto je potrebné si jednotlivé informácie overovať. Pomôckou je zoznam literatúry a prameňov. Orientáciu v knihe zjednodušujú registre.

Knihu je možné si zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici. Cena: 20 €


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.