Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

streda 2. októbra 2013

NOVINKY

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE STUPAVY

Stupavské občianske združenie POUR ART pozýva všetkých záujemcov o dejiny Stupavy na moderovanú prezentáciu historických fotografií na tému Hlavná ulica.

Prezentácia sa uskutoční v nedeľu 6. októbra 2013 o 14.00 h a o 16.00 h v Kine X (budova MKIC v Stupave na 2. poschodí. Vstup je voľný.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.