Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

utorok 12. mája 2015

PODUJATIA

40-ROČNÉ MÚZEUM MICHALA TILLNERA 
V MALACKÁCH

Múzeum Michala Tillnera v Malackách si v roku 2015 pripomína 40. výročie svojho založenia. Tomuto jubileu sa jeho pracovníci rozhodli venovať Deň múzeí 2015, ktorý sa bude konať 15. mája.
Medzi záľuby akademického maliara Michala Tillnera patrilo zbieranie starožitností – ľudových predmetov bežnej každodennej potreby z juhozápadného Slovenska, ktoré pod vplyvom modernizácie slovenských domácností pomaly strácali svoju funkciu a stávali sa iba dekoratívnymi predmetmi. Takto vznikla veľká zbierka petrolejových lámp, ručných mlynčekov, žehličiek, keramiky, hrncov, dreveného náradia... Tillner ju celú daroval v roku 1975 (krátko pred svojou smrťou) mestu Malacky, ktoré z nej zriadilo múzeum. Múzeum pôvodne sídlilo v priestoroch historického mlyna, od roku 2006 sa nachádza v Mestskom centre kultúry na Záhoráckej ulici 1919.
Program začína v piatok 15. mája 2015 otvorením a voľným vstupom do Múzea Michala Tillnera. O 11.00 h a 15.00 h budú voľné vstupy so sprievodcom do krýpt pod františkánskym kostolom. Medzi 15.00 h a 17.00 h budú svoje výrobky a pracovné postupy prezentovať umeleckí remeselníci – Klub paličkovanej čipky pri CVČ Malacky, patchwork, pletenie z papiera, umelecké drotárstvo, výroba keramiky, maľovanie na hodváb. Program pokračuje o 17.00 h besedou s bývalými a súčasnými pracovníkmi, priateľmi a podporovateľmi múzea o jeho histórii, súčasnosti a víziách do budúcnosti, po ktorej budú o 19.00 h nasledovať obľúbené Potulky večernými Malackami (od Froncovho mlyna ku kryptám). Zakončenie slávnostného dňa bude opäť v priestoroch múzea výstavou Svetlo Tillnerových lámp a príjemným posedením pri rozsvietených desiatkach petrolejových lámp. Počas celého dňa budú prebiehať prezentácie o živote a diele Michala Tillnera.
Každý záujemca o históriu a Malacky je srdečne pozvaný stráviť v našom múzeu pohodovú atmosféru.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.