Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom budem klásť dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia...
Zároveň rád zverejním aj vaše príspevky (články, fotografie). K tomuto účelu slúži možnosť komentárov pod príspevkami alebo mailová schránka dejiny.zahoria1@gmail.com.
(Autorom všetkých článkov a prekladov, pokiaľ nie je uvedené inak, je PAVOL VRABLEC - pozrite aj https://independent.academia.edu/PavolVrablec)

piatok 6. februára 2015

LITERATÚRA

SKALICKÁ MEGAMONOGRAFIA

Mesto Skalica v závere minulého roka vydalo rozmermi i obsahom mimoriadnu vlastivednú monografiu. V najbližších dňoch sa bude konať jej prezentácia verejnosti.
Monografia s názvom Skalica má len o málo menšie rozmery od štandardného formátu A3 a hmotnosť takmer 8 kg. Čiže nejde o knihu, ktorú si len tak budete čítať večer v posteli, alebo si ju nezoberiete na čítanie vo vlaku. V každej knižnici bude neprehliadnuteľná.


Kolektív 59 autorov, odborníkov v oblasti prírodných a historických vied, na čele s redakčnou radou zloženou z pracovníkov Záhorského múzea v Skalici, vytvoril texty o prírodných pomeroch a dejinách Skalice od najstarších čias až takmer do súčasnosti. Obsiahly text doplnený množstvom kvalitných historických aj súčasných fotografií a máp zaberá spolu 1230 strán.
Knihu (v obmedzenom náklade 1000 ks) je možné si zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii v Skalici alebo v Záhorskom múzeu v Skalici za 99 €.
Verejná prezentácia monografie sa uskutoční v stredu 11. februára 2015 o 16.30 h v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Prosím, diskutujte iba o téme príspevku a nezabudnite sa podpísať.